Menu

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Πολιτική και Διαδίκτυο» (Politics in the era of the Internet), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

Στόχος του ΠΜΣ είναι τόσο η μελέτη και η διδασκαλία του πεδίου του Πολιτικού (με την ευρεία έννοια) όπως αυτό επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις κατακλυσμιαίες οργανωτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, αλλαγές που φέρνουν στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο οι εξελίξεις στην τεχνολογία της επικοινωνίας όσο και η δημιουργία ενός κατάλληλα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα μπορεί να εμβαθύνει και να κατανοήσει τις επιμέρους πτυχές αυτών των αλλαγών. Η μελέτη της κοινής γνώμης, της πολιτικής ενημέρωσης, της δημόσιας επικοινωνίας, των πολιτικών χρήσεων του διαδικτύου, του ρόλου της προπαγάνδας αποτελούν μερικούς μόνο από τους άξονες θεωρητικής συζήτησης, εμπειρικής ενασχόλησης και αναζήτησης που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να εμπλακούν μαζί. Ο απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με σύνθετα και αλληλένδετα φαινόμενα, έννοιες αλλά και διαδικασίες και εξελίξεις του Πολιτικού που συμβαίνουν στο εγχώριο, διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, και έχουν άμεσο αντίκτυπο και στον ελλαδικό χώρο. Κατά τούτο, οι φοιτητές θα εξοπλιστούν με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες στην περιοχή του Πολιτικού στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Το ΠΜΣ «Πολιτική και Διαδίκτυο» έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με ποικίλες όψεις της επικοινωνίας - ιδιαίτερα της μαζικής-,  και του πολιτικού γίγνεσθαι εν αναφορά προς: τις ανισότητες φύλου και εξουσίας στην πολιτική, τις μεταναστευτικές ροές και  τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούνται αυτές στην κοινή γνώμη, την άνοδο του λαϊκισμού σε διεθνές επίπεδο, τη συζήτηση  για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τη μεσοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, την πολιτική αξιοποίηση των δημοσκοπήσεων, τις στρατηγικές πολιτικής επικοινωνίας, τις νέες μορφές δημοσιότητας όπως διαμορφώνονται με την ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών εργαλείων, την αναζήτηση της ‘μετα-δημοκρατίας’ και της ‘μετα-αλήθειας’, τη δημοψηφισματική προσέγγιση της Δημοκρατίας, τις εφαρμογές της προπαγάνδας στο διαδίκτυο, την ανάδυση νέων τάσεων όπως η λογοκρισία στο διαδίκτυο και η αμφισβήτηση της αρχής της ουδετερότητας του διαδικτύου. Επιπλέον, το  ΠΜΣ «Πολιτική και Διαδίκτυο» έχει σχεδιαστεί και για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την πολιτική και ακτιβιστική διάσταση της κουλτούρας της διασημότητας, την ευρύτερη πολιτική διάσταση της κατανάλωσης (politics of consumption) κ.ά.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ ‘Πολιτική και Διαδίκτυο’ θα παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο μέσα από το οποίο θα εμβαθύνουν σε ερευνητικές μεθοδολογίες (τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές). Θα εξοικειωθούν, δηλαδή, με τη διαδικασία του σχεδιασμού, της διεξαγωγής ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών και της εξαγωγής αποτελεσμάτων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε μελλοντική ερευνητική «πρόκληση» κληθούν να αντιμετωπίσουν, χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοί του αναμένεται να:

 • ✓ έχουν αναπτύξει κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν και να επεξεργάζονται το Πολιτικό μέσα από το περιεχόμενο και τις πρακτικές των μέσων και ευρύτερα μέσα από τη δημοφιλή κουλτούρα και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες  στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας
 • ✓ να αποκτήσουν αναλυτικές ικανότητες ώστε να μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων
 • ✓ να εμπλουτίσουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο σχετικά με τα δρώμενα και τις εξελίξεις στο πεδίο του Πολιτικού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις νέες επικοινωνιακές συνθήκες
 • ✓ να συστηματοποιήσουν τον τρόπο που σχεδιάζουν, γράφουν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους
 • ✓ καλλιεργήσουν  ακαδημαϊκές δεξιότητες για την αποσαφήνιση και μελέτη προβλημάτων που αφορούν τις ερευνητικές μεθοδολογίες  

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (συμπεριλαμβανομένων των ισοτίμων με αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

 
 • Πολιτική Ενημέρωση και Διαδίκτυο
 

10

 
 • Πολιτικές Χρήσεις του Διαδικτύου
 

10

 
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 

10

        Σύνολο

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

 
 • Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία
 

10

 
 • Δημόσια Επικοινωνία και Νέα Μέσα
 

10

 
 • Προπαγάνδα και Διαδίκτυο
 

10

       Σύνολο

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

 
 • Συγγραφή διπλωματικής εργασίας     
 

30

       Σύνολο

30

 

Ο ανώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε δεκαέξι (16). Εισάγονται επίσης ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση και ως ισοβαθμία θεωρείται η βαθμολογική διαφορά έως 0,5 του βαθμού κατάταξης με τον τελευταίο επιτυχόντα.

1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης που καταβάλλονται από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Η επιβολή τέλους φοίτησης το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, κρίνεται αναγκαία γιατί το Τμήμα δεν διαθέτει πόρους για τη λειτουργεία μεταπτυχιακών προγραμμάτων κι έτσι σε αντίθεση περίπτωση το ΠΜΣ δεν θα έχει τους αναγκαίους πόρους για να λειτουργήσει τόσο για αμοιβές εξωτερικών συνεργατών ή και προσκλήσεις επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό, αλλά και να καλύψει αναγκαία έξοδα λειτουργίας όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Το ποσό τέλους φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια καθορίζεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.

2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα για το ΠΜΣ κατά τον χρόνο εγγραφής τους στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Τα τέλη φοίτησης οφείλονται όχι μόνον για τα τρία εξάμηνα κανονικής διάρκειας των σπουδών, αλλά για όλα τα εξάμηνα φοίτησης έως τη συμπλήρωση της ανώτατης προβλεπόμενης διάρκειας των σπουδών, με εξαίρεση τον προβλεπόμενο χρόνο αναστολής.

3. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορεί επίσης να καλυφθεί εάν αυτό είναι εφικτό από τυχόν, α) ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή των φοιτητών κατ’ αντιμισθία στο πρόγραμμα, β)  κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, ή/και γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων.

 

Τα μέλη ΔΕΠ που θα στελεχώσουν το ΠΜΣ είναι: 

Ο καθηγητής Γεώργιος Πλειός με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Θεωρία και Μαζική Επικοινωνία, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, με πλήθος βιβλίων, επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι Πρόεδρος του ΕΜΜΕ και μέλος του ΕΣΡ.

Ο ομότιμος καθηγητής Δημήτρης Χαραλάμπης με γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Επιστήμη και πλήθος βιβλίων, επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η καθηγήτρια Ελισσάβετ Τσαλίκη με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνία της Πληροφορίας, Πολιτική και Δημοφιλή Κουλτούρα, καθώς και πλήθος βιβλίων, επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίκουρος καθηγήτρια Μαρίνα Ρήγου, με γνωστικό αντικείμενο Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα, με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Παπαναστασίου με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη Ιστορία των Μέσων Ενημέρωσης και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Η Δρ Δέσποινα Χρονάκη, επιστημονική συνεργάτης, με ερευνητικά ενδιαφέροντα στον ευρύτερο χώρο των πολιτισμικών σπουδών και σπουδών ακροατηρίου.

Ο Δρ Μιχάλης Ταστσόγλου, επιστημονικός συνεργάτης με ερευνητικά ενδιαφέροντα στην πολιτική επικοινωνία και τα νέα μέσα.

Ο Δρ Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου επιστημονικός συνεργάτης με ερευνητικά ενδιαφέροντα στην πολιτική επικοινωνία και τα νέα μέσα.

 

Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Πολιτική και Διαδίκτυο»

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Πολιτική και Διαδίκτυο»