ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα ΕΜΜΕ ότι θα πρέπει για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους να στείλουν από 21-9-2022 έως 27-9-2022 ηλεκτρονικά στο secr@media.uoa.gr (με θέμα "εγγραφή πρωτοετών")   τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  • Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας).
  • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Παν/μιο Αθηνών στο Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω SMS και email στα στοιχεία που δηλώσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου σας και τη σελίδα στην οποία θα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ο  Αριθμός Εγγραφής που θα σας ζητηθεί είναι τα τελευταία 5ψηφία του Αριθμού Μητρώου σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ