ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS 2021-2022

Η διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης των υποψηφίων Erasmus από τα μέλη της σχετικής επιτροπής του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ/ΕΚΠΑ, θα γίνει την Πέμπτη, 18 Μαρτίου, 12.00-13.00.

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας Webex):

Meetinglink:

uoa.webex.com/uoa/j.php

Meeting number:

121 332 3815

Password:

g3MtDZpxh68