ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.