ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εκρεμμεί κάποιος βαθμός να το σημειώσουν στην αίτησή τους  ώστε να μην εκτυπωθεί άμεσα η αναλυτική τους βαθμολογία.

Όσοι εκ των φοιτητών βρίσκονται τώρα στο 6ο εξάμηνο σπουδών παρακαλούνται να λάβουν υπόψη ότι σε περίπτωση που δηλώσουν προτίμηση για το 8ο εξάμηνο σπουδών δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο πτυχιακής και κατά συνέπεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας στη λήξη του 8ου εξαμήνου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ