ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ

"Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email".