ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 3.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

Έκδοση απόφασης για έκτακτα μέτρα από 3.11.2020 έως 30.11.2020

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.