Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

 

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να γνωρίσετε την ιστορία ενός από τα νεότερα Τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας και να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των σπουδών επικοινωνίας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να λειτουργεί και να αναπτύσσεται καθώς πολλοί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Καλή πλοήγηση!

Περιήγηση στο Γρυπάρειο Μέγαρο από τον Καθηγητή Γιώργο Πλειό (βίντεο)

 Οδηγός σπουδών προπτυχιακού προγράμματος στα ελληνικά και αγγλικά 

 

Ψήφισμα του Τμήματος ΕΜΜΕ

Θέσεις των διδασκόντων του Τμήματος ΕΜΜΕ - ΕΚΠΑ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση

Την Τρίτη 13-2-2024, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ- ΕΚΠΑ προς τις/τους διδάσκουσες/ διδάσκοντες του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι διδάσκουσες/οντες του Τμήματος ΕΜΜΕ αποφάσισαν να προσυπογράψουν και να υιοθετήσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του το ψήφισμα του Τμήματος Φιλολογίας, ευχαριστώντας την Πρόεδρό του Θεοδώρα Αντωνοπούλου για την κοινοποίηση.

Επομένως:

1) Εκφράζουν κατ᾽ αρχήν τον έντονο προβληματισμό τους: η ίδρυση ιδιωτικού χαρακτήρα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιβαίνει σε σαφείς διατάξεις του Συντάγματος. Υπενθυμίζουν ότι οι Καθηγητές των ΑΕΙ είναι κατά το Σύνταγμα δημόσιοι λειτουργοί, με αναμφισβήτητη αίσθηση καθήκοντος ως προς την τήρηση των συνταγματικών επιταγών. Υπενθυμίζουν επίσης ότι κατά τα τελευταία 50 χρόνια δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν η συνταγματική απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ οποιασδήποτε μορφής και για τον λόγο αυτό τονιζόταν πάντοτε η ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ αλλά επιτρέπει την εναρμόνιση της λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας-μέλους.

Εκφράζουν επίσης τη διαμαρτυρία τους για το εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα που έχει διατεθεί για τη διαβουλευση  σχετικά με το νομοσχέδιο (μόλις 9 μέρες), όταν για τέτοια σοβαρά ζητήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο χρόνος  διαβούλευσης εκτείνεται σε πολλούς μήνες- ενώ και η διαδικασία διαβούλευσης η οποία αφορούσε προηγούμενο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση (Ν. 4009/2011) είχε κρατήσει 17 μήνες.

2) Ως προς τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τα δημόσια ΑΕΙ, αναφέρουν στη συνέχεια τους προβληματισμούς τους για ορισμένα μόνο από τα επίμαχα σημεία, όσον αυτό κατέστη δυνατό μέσα στον ασφυκτικά περιορισμένο χρόνο της διαβούλευσης:

α) Άρθρο 97: Στελέχωση. Ενώ είναι θετική η πρόβλεψη για αναπλήρωση των θέσεων ΔΕΠ που θα αφυπηρετήσουν από το 2025 ως το 2030, δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαρκώς εντεινόμενη υποστελέχωση του Παν/μίου γενικά και του Τμήματος ΕΜΜΕ ειδικότερα. Είναι αδήριτη ανάγκη όχι μόνο η δέσμευση του κράτους να εφαρμοστεί για την εν λόγω εξαετία αλλά και να ισχύσει από το τρέχον έτος (2024) καθώς επίσης να καταστεί μόνιμη και να διευρυνθεί, ώστε να καλύψει τις θέσεις που έχουν απολεσθεί στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Επιπλέον, να δοθεί στα μέλη ΕΔΙΠ η δυνατότητα να κρίνονται, με την προοπτική της εξέλιξής τους καθώς και να υπάρξουν νέες θέσεις για το διαρκώς μειούμενο διοικητικό προσωπικό.

β) Άρθρο 73: Η κατανομή των θέσεων και τα γνωστικά τους αντικείμενα πρέπει να αποφασίζονται αποκλειστικά από τα Τμήματα, και όχι από την Κοσμητεία κατόπιν εισήγησης των Τμημάτων, καθώς αυτό όχι μόνο μειώνει τον ρόλο των Τμημάτων, που είναι τα μόνα υπεύθυνα για τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν γνωστικά αντικείμενα.

γ) Άρθρο 91γ και ε: Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ πρέπει να παραμείνει και στην ουσία της, όχι μόνο στον τύπο, υπό τον άμεσο κρατικό έλεγχο και ευθύνη.

δ) Άρθρο 91β και δ: Αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης, οι διδάσκοντες είναι αντίθετοι στην προτεινόμενη ενίσχυση των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων («δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων» από 20% σε 30%) σε βάρος των αντικειμενικών (από 80% σε 70%). Κάτι τέτοιο θα έχει, μεταξύ άλλων, ολέθριες συνέπειες για τις ανθρωπιστικές σπουδές στη χώρα μας, η οποία έχει τεράστια παράδοση και μεγάλο κύρος διεθνώς σε αυτές.

Για παράδειγμα: (ββ) ο αριθμός ετεροαναφορών, όπως μετρώνται, είναι στις ανθρωπιστικές επιστήμες σχεδόν πάντα παραπλανητικός: ο πραγματικός αριθμός δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων που δηλώνεται ως προτιμητέα από το Παν/μιο Αθηνών (Scopus), καθώς αυτή αφορά σε θετικές κυρίως επιστήμες. Ακόμη, ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών ως κριτήριο χρηματοδότησης (γγ) Ακόμη, ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών αποτελεί πολύ προβληματικό κριτήριο χρηματοδότησης.

ε) Άρθρο 49: Η πρόβλεψη, εταιρικής έμπνευσης, να μπορεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ενός Τμήματος να προέρχεται από άλλο, έστω και συναφές, Τμήμα πρέπει να καταργηθεί. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να είναι μέλη του Τμήματος, εξοικειωμένοι με τις ανάγκες του, γνώστες των γνωστικών αντικειμένων που αυτό θεραπεύει και να έχουν αποδείξει στους συναδέλφους-εκλέκτορες κατά την πανεπιστημιακή τους πορεία την καταλληλότητά τους για τη θέση.

ζ) Άρθρο 83: Εκφράζουν τον έντονο σκεπτικισμό τους για την ολοένα και μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου των ομοτίμων/αφυπηρετησάντων καθηγητών, και μάλιστα χωρίς ηλικιακά όρια, κάτι που μόνο σε βάρος των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των εν ενεργεία, επίσης καταξιωμένων, καθηγητών μπορεί να αποβεί. Ήδη οι αντιδράσεις των φοιτητών στην ανάθεση προπτυχιακών μαθημάτων σε αφυπηρετήσαντες καθηγητές υπήρξαν αρνητικές για μια σειρά λόγων και καλό θα ήταν να ζητηθούν σχετικές αξιολογήσεις πριν από τη νομοθέτηση.

4) Ως προς τις προωθούμενες ρυθμίσεις για την ίδρυση ιδιωτικού χαρακτήρα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν της προφανούς αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, επισημαίνονται τα εξής:

Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι ασαφές και ελλιπές, ενώ δημιουργεί, με τις ευλογίες του κράτους, άγνωστο αριθμό παράλληλων καθεστώτων στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, προωθώντας και την εννοιολογική μετάλλαξη της υπόστασης του Πανεπιστημίου σε κοινή επιχείρηση.

Ενώ για τα δημόσια ΑΕΙ το πλαίσιο καθίσταται ολοένα και πιο ασφυκτικό για τη λειτουργία τους, για τα προτεινόμενα ιδιωτικά το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πέραν του δέοντος χαλαρό. Επαφίονται εντελώς στα μητρικά ιδρύματα και μάλιστα χωρίς έλεγχο από το ελληνικό κράτος σειρά σοβαρότατων θεμάτων, όπως π.χ. οι εξελίξεις μελών ΔΕΠ και οι προϋποθέσεις αυτών (Άρθρο 151.2-3). Επίσης, το ελληνικό κράτος θα αναγνωρίζει de facto τα παρεχόμενα πτυχία (Άρθρα 129α και 144.2), χωρίς περαιτέρω έλεγχο του περιεχομένου των παρεχόμενων γνώσεων στα Παραρτήματα (Άρθρα 143.1 και 144.1 σε αντίθεση με το Άρθρο 140.1γ). Ακόμη, πώς θα κρίνεται η τυχόν παραγόμενη έρευνα στο προτεινόμενα ιδρύματα; Θα χρηματοδοτείται από το μητρικό ίδρυμα ή αυτό θα απευθύνεται στο ελληνικό κράτος, στερώντας περαιτέρω πόρους από τα δημόσια ΑΕΙ; Και ποιες συνέπειες θα έχουν οι διεθνείς αξιολογήσεις για τη βιωσιμότητα αυτών των παραρτημάτων; Επίσης, αν τα δίδακτρα είναι ακριβά, θα συμβάλλει και το ελληνικό κράτος; Κάτι τέτοιο, θα πρέπει ρητώς να αποκλειστεί.

Τέλος, μια πιθανή σοβαρή συνέπεια της εκκολαπτόμενης κατάστασης θα είναι ένας πληθωρισμός πτυχιούχων, σε ευθύ ανταγωνισμό με τους πτυχιούχους των δημοσίων ΑΕΙ, που θα οδηγήσει σε νέα μαζική φυγή στο εξωτερικό όλων σε περιζήτητες ειδικότητες, που θα αναπτυχθούν και στα ιδιωτικά ιδρύματα, και brain drain, με αρνητικές επιπτώσεις και στο δημογραφικό πρόβλημα, όπως τις έχουμε ζήσει με ένταση τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Πανεπιστήμια δεν είναι απλώς επαγγελματικές σχολές. Παρέχουν διδασκαλία και έρευνα σε αναπόσπαστη συνάφεια του ενός προς το άλλο. Η έρευνα τροφοδοτεί τη διδασκαλία και το αντίστροφο. Δεν νοείται διδασκαλία πανεπιστημιακή που να αναπαράγει απλώς τη γνώση που παράγουν τρίτοι, γιατί τότε δεν πρόκειται για πανεπιστήμια αλλά για άλλου τύπου ιδρύματα. Τα ελληνικά Πανεπιστήμια παράγουν έρευνα σε διεθνές επίπεδο σε όλες τις επιστήμες τις οποίες θεραπεύουν. Οι διεθνείς αξιολογήσεις το επιβεβαιώνουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πτυχιούχοι μας είναι περιζήτητοι διεθνώς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό το υψηλό επίπεδο και ζητούμε από το ελληνικό κράτος να στηρίξει εμπράκτως τα δημόσια ΑΕΙ.

 

Εκ μέρους του Τμήματος,

Η Πρόεδρος, Καθηγήτρια Λίζα Τσαλίκη

 

*****

Το δημόσιο Πανεπιστήμιο απαξιώνεται πολλαπλά και σταθερά από την κυβέρνηση. Αρκεί να αναφέρουμε τη μακροχρόνια υποχρηματοδότησή του, τη μείωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και τη συρρίκνωση της μέριμνας για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά («μη κρατικά», «ελεύθερα» ή με όποιους άλλους ευφημισμούς ονομάζονται) πανεπιστήμια όχι μόνο δεν θα βελτιώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά θα καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Θα εμπορευματοποιήσει τις σπουδές, θα τις συνδέσει με πελατειακές πρακτικές και θα εξισώσει σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα  τις φοιτήτριες/τους φοιτητές που έχουν μοχθήσει για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο και για τις σπουδές τους με εκείνες/εκείνους που απλώς θα αποκτούν πτυχία καταβάλλοντας δίδακτρα.

Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ τάσσονται ομόφωνα κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητούν, μαζί με τους φοιτητές, να μην κατατεθεί το επικίνδυνο αυτό νομοσχέδιο.

 

*****

Το τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε τάσσεται κατά της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην χώρα μας και συνυπογράφει το ακόλουθο ψήφισμα

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☛ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 24, 25 ΚΑΙ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

☛ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ "MSC IN MEDIA AND REFUGEE /MIGRATION FLOWS" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

☛ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

☛ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

☛ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

☛ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

☛ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

Εκδηλώσεις

ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ