ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ανάρτηση επιστολής του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημόνων Επικοινωνίας με αφορμή την πρόσκληση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη του κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.

Ανάρτηση