ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 24, 25 ΚΑΙ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο