Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σπουδές

1994 – 1998: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στο σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών μέσων και εικονικών περιβαλλόντων (Virtual Environments). Εκπονήθηκε στο εργαστήριο έρευνας περί ηλεκτρονι­κών υπολογιστών και αρχιτεκτονικής ABACUS, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Strathclyde της Γλασκώβης, Σκωτία. Η έρευ­να αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστή­ριξη μίας διετούς (Human Capital & Mobility) και μίας μονοετούς (Training and Mobility of Researchers) υποτροφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1992-1993: Master of Science (MSc) σε Computer Aided Design στο ανωτέρω ερευνητικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης, Σκωτία. 

1984-1990: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

1977-1983: Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή.

Ακαδημαϊκή Θέση

 Καθηγητής

Τομέας

Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Εργαστήριο

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ

Προσωπική Ιστοσελίδα

vedesign.gr

Email

vedesign[at]otenet[dot]gr

Διδασκαλία Μαθημάτων

Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των εξής προπτυχιακών μαθημάτων:

 • «Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής» (μάθημα επιλογής το οποίο από την τρέχουσα ακαδ. χρονιά θα διδάσκεται ως υποχρεωτικό)
 
 • «Οπτική Επικοινωνία - Οπτικός Σχεδιασμός» (σεμινάριο επιλογής)
 
 • «Τέχνη και Τεχνολογία» (μάθημα επιλογής). Από το 2003 ως το 2011 δίδασκε το μάθημα σε συνεργασία με τον Καθηγ. Μ. Μεϊμάρη και την Καθηγ. Π. Ρηγοπούλου.
 
 • «Σύγχρονα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα» (μάθημα επιλογής [πλέον δεν διδάσκεται])

 

Συνεργάζεται στην διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Δ’ εξαμήνου «Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ» με συνυπεύθυνο μαθήματος τον Καθηγητή Μ. Μεϊμάρη.

Στο Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του Τμήματος ΕΜΜΕ διδάσκει το μάθημα με τίτλο «Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο» και έχει συμμετάσχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», καθώς και του ειδικού μαθήματος «Μεθοδολογίας Κατεύθυνσης».

Διοικητικό Έργο

Από 6/2016 ως σήμερα

 • Διευθυντής της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα του ΠΜΣ του τμήματος ΕΜΜΕ

 

Από 2013 ως σήμερα

 • Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ
 • Μέλος της ομάδας εργασίας που πλαισιώνει την ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) του Τμήματος ΕΜΜΕ.
 • Υπεύθυνος Παραλαβής (με απόφαση ΓΣ) ωςεκπρόσωπος του Τμήματος ΕΜΜΕ για την 1η εργολαβία των εργασιών αποκατάστασης του Γρυπαρείου Μεγάρου, στο οποίο θα μεταστεγασθεί το Τμήμα ΕΜΜΕ. Επίσης επιβλέπει τις εργασίες αποκατάστασης εκ μέρους του Τμήματος από το 2007 έως σήμερα.

 

2012-2013

 • Μέλος της επιτροπής για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και μέλος της επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα ΕΜΜΕ.

 

Από άνοιξη 2007

 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΜΜΕ και Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με τίτλο «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής».

 

Από άνοιξη 2004 ως άνοιξη 2009

 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΕΜΜΕ. Συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ από το 2003 ως σήμερα.

 

Από 2003

 • Μέλος της Επιτροπής Κτιριακού του Τμήματος ΕΜΜΕ
 • Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού Υποδομής και Εξοπλισμού
 • 3 φορές μέλος εφορευτικής επιτροπής εκλογών Προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ
 • Συμμετοχή στην οργάνωση των κατατακτηρίων εξετάσεων 2005-2006
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αλληλεπιδραστικός σχεδιασμός, ψηφιακές τέχνες, εικονική πραγματικότητα

Ενδεικτικό Συγγραφικό ΈργοΔημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Diamantaki, K., Rizopoulos, C., Charitos, D., Tsianos, N., Gazi, A. (2011). “Theoretical and Methodological Implications of Designing and Implementing Multi-user Location-based Activities”. Personal and Ubiquitous Computing, vol. 15, no. 1, pp. 37-49, Springer.

Charitos, D., Korakidou, V., Meimaris, M. (2010) “The e-MobiLArt Project: An Experiment in Collaboration at the Intersection of Art, Science and Technology”, Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology, Vol. 43, Nr. 5,Cambridge,MA: MIT Press.

Χαρίτος, Δ. (2007) «Τα μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπι­σμού και οι επιδράσεις τους ως προς την κοινωνική αλληλόδραση στο περιβάλλον της σημερινής πόλης», Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 5, Αθήνα: Εκδόσεις Καστα­νιώτη, σελ. 46-61.

Χαρίτος, Δ. (2005) «Δυνητική πραγματικότητα: ένα νέο σύστημα διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή ή ένα νέο μέσο επικοινωνίας; », Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 2, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 83-99.

Lepouras, G., Vassilakis, C., Katifori, V., Charitos, D. (2003). «Real Exhibitions in a VirtualMuseum», Virtual Reality, τομ. 7, τχ. 2, σελ.120-128.London: Springer – Verlag Limited.

Bridges, A.H. & Charitos, D. (2001). “The Impact of form on Movement within Virtual Environments”, Auto­mation in Construction, τομ.10, τχ. 5,Elsevier Science BV,Amsterdam, σελ. 589-596.

Bridges, A.H. & Charitos, D. (1997). “On Architectural Design of Virtual Environments”, Design Studies, τομ. 18, τχ. 2, Elsevier Science Ltd., σελ.143-154.

 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους

Diamantaki, K., Rizopoulos, C., Charitos, D. Kaimakamis, (2009). “Conceptualizing, Designing and Investigating Locative Media Use in Urban Space”, σε Willis, K.S., Roussos, G. Struppek, M., Chorianopoulos, K., (eds.), Shared Encounters: Content Sharing as Social Glue in Public Places, Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Diamantaki, K. Rizopoulos, C., Charitos, D. & Tsianos, D. (2009) “LOCUNET: Location-based Games as Media Communicating Social Meaning”, σε Souza e Silva, Α. & Sutko, D. (eds.), Digital Cityscapes: Emerging Digital and UrbanPlayscapes,New York: Peter Lang.

Diamantaki, K. & Charitos, D. (2008) “Locative Media in the City: Spatial Practices and Social Dynamics”, σε Eckardt, F. (επιμ.), “MediaCity: Situations, Practices and Encounters”,Berlin: Frank & Timme.

Charitos, D. (2008) “Precedents for the design of Locative Media”, σε Saariluoma, P. & Isomäki, Η. (επιμ.) “Future Interaction Design II”,London: Springer Verlag.

Charitos, D. (2005). “Communicating Environmental Meaning through Designing Space in Virtual Environ­ments”, σε Ylä-Kotola, M.Y., Inkinen, S., Isomaki, H. (επιμ.), «The Integrated Media Machine: Aspects of Fu­ture Interfaces and Cross-Media Culture», Integrated Media Machine Vol. III, pp.13-35. European Institute of Sustainable Information Society. Rovaniemi:Uni­versityofLapland, ISBN: 951-634-966-8, σελ. 13-35.

Spanou, I. & Charitos, D. (2005). “Towards defining the “atmosphere” and spatial meaning of virtual envi­ronments”, σε Ascott, R. (ed.), “Engineering Nature: Art and Consiousness in the Post-Biological Era”,Bris­tol,UK: Intellect Books, ISBN: 184150128X, σελ. 145- 151.

Charitos, D. & Coti Κ. (2000). “The space of an au­diovisual installation within a real and a virtual en­vironment”, σε Ascott, R. (επιμ.), “Art, Technology, Consciousness”,Bristol,UK: Intellect books, ISBN: 1-84150-041-0, σελ. 113-118.

Charitos, D. (1999). “Human Spatial Orientation in Virtual Worlds”, στο βιβλίο Ascott, R. (επιμ.) “Refram­ing Consciousness”, Bristol, UK: Intellect Books, ISBN 1-84150-013-5, σελ. 223-228.

Petrou, C., Charitos, D., Martakos, D. (1999). “WWW Bookmark Modeling and Visualization: A Fuzzy Based Approach”, σε Bench-Capon, T., Soda, G. & Min Tjoa, A. (επιμ.), Database and Expert Systems Applications (Lecture Notes in Computer Science 1677), Springer, σελ. 986-995.

Bridges, A.H., Charitos, D., Rutherford, P. (1997). “Wayfinding, Spatial Elements and Spatial Support Systems in Virtual Environments”, σε Asanowicz, A. & Jakimowicz, A. (επιμ.), “CAAD - Towards New Design Conventions”, Technical University ofBialystok, Department of Architecture, ISBN: 83-86272-63-5, σελ. 75-104

 

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια 

He has published more than 50 papers in conferences (peer reviewed). For a complete list of all publications please see: http://vedesign.gr/publications