Menu

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σπουδές

Ιστορία και Αρχαιολογία (ΒΑ) στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
Ιστορία της Τέχνης (PhD) στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Εργαστήριο

Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης

Τηλέφωνο

 210 – 3689273

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 evadiam[at]media.uoa[dot]gr

Διδασκαλία Μαθημάτων

Α. Προπτυχιακά:

 • Ιστορία της Τέχνης
 • Εικαστικές Τέχνες και Επικοινωνία
 • Διαλεκτική της Εικόνας
 • Ζητήματα Ευρωπαϊκής Τέχνης
 • Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
 • Καλλιτεχνικά πορτραίτα

 

Β. Μεταπτυχιακά:

Ζητήματα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας:

Αντικείμενο μελέτης του σεμιναρίου αποτελεί η σύγχρονη ελληνική τέχνη, με βασικούς στόχους: α) την διερεύνηση του αφηγηματικού της ρόλου σε θέματα όπως η οπτική μαρτυρία, η ιστορική φαντασία, η οπτικοποίηση της ιδέας, η αυτοαναφορικότητα, β) την προσέγγιση του εικαστικού της λεξιλογίου και της ανα-παραστατικής της σκηνοθεσίας και γ) την εξοικείωση με τις διάφορες μορφές της τέχνης της νεωτερικότητας, είτε πρόκειται για ζωγραφική ή γλυπτική απεικόνιση είτε για οπτικοακουστική εγκατάσταση ή δράση

Αφήγηση στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον

Το μάθημα εστιάζεται στη διερεύνηση της αφηγηματικής σκηνοθεσίας του λόγου και της εικόνας. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιλέγονται κείμενα και εικόνες με εξιστορητικό χαρακτήρα, από τον χώρο της επικαιρότητας, της ιστορικής μαρτυρίας και της λογοτεχνικής φαντασίας, καθώς και εικαστικές και οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο. Με ερμηνευτικά εργαλεία από τα πεδία της σημειολογίας, του στρουκτουραλισμού και της αποδόμησης διερευνώνται ο χώρος και ο χρόνος δράσης, τα δρώντα πρόσωπα και οι χαρακτήρες, η πλοκή και η εξέλιξη. Μελετώνται επίσης οι αφηγηματικές τεχνικές, όπως η γραμμικότητα, η κυκλικότητα και ο αναχρονισμός. Βασικό στόχο του μαθήματος είναι να αναδείξει την επικοινωνιακή διάσταση  της κειμενοποίησης και της οπτικοποίησης  της ιδέας, της φαντασίας,  του γεγονότος και της μαρτυρίας.

Διοικητικό Έργο

Συμμετοχή στις Επιτροπές:

 • Erasmus
 • Βιβλιοθήκης
 • ΑΜΕΑ
 • Ημέρας Ανοιχτών Πυλών
 • Απαλλαγής από δίδακτρα ΠΜΣ
 • Πολιτογράφησης
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 
 • Τέχνη και Επικοινωνία
 • Τέχνη και κοινωνία
 • Ζητήματα ταυτότητας στην καλλιτεχνική δημιουργία
 • Συμβολικός και Βιωμένος Χώρος στις Εικαστικές Τέχνες
 • Τέχνη και Παιχνίδι
 • Τέχνη και Ιστορική Μνήμη
 
Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο

Α. Μονογραφίες:

2007: Ο Θεόφιλος στο Πήλιο: Ζητήματα ζωγραφικής σκηνοθεσίας, εκδόσεις Αλεξάνδρεια

2010: Η τέχνη του μπιλιάρδου: Ένα παιχνίδι με εικόνες, εκδόσεις Ταξιδευτής

2012:Η διμέτωπη ταυτότητα του Γιαννούλη Χαλεπά, εκδόσεις Ταξιδευτής

2019: Εκτός οικογενείας - Επικοινωνώντας με την τέχνη του ξένου, εκδόσεις Επίκεντρο

 

Β. Άρθρα:

2002:  «Αφροδίτη Θεά των αρχαίων Ελλήνων Θεά της θαλάσσης: η εικαστική πρόταση του Θεόφιλου», περιοδικό Άνευ,  τχ. 5, σελ. 57 - 62.

2003: «Ο τρόμος και οι Ατρόμητοι ήρωες του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ»,Διεπιστημονικό περιοδικό Τέχνης Ελελεύ, τχ. 3, σελ. 67 -  73.

2004: «Ένας αιώνας Βελγικής ζωγραφικής: Από τον Felicien Rops στον Jan

Fabre. Μία έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Φρυσίρα», περιοδικό Άνευ, τχ. 12, σελ. 65 - 69.

2007: "L 'anatomy of" Corps "by Henry James dans le roman by David Lodge« L' auteur, l 'auteur! ': Questions d' identification '', Gradiva - Revue Europeenne d 'Anthropologie Litteraire, 2007, v. X.

2008:  “The excessive element of the hero in both the poetic and artistic expression of Nikos Engonopoulos: The case study of “Bolivar” and thecontemporary revival of Greek mythology”, Literature and  Psychoanalysis,  Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon , p.115–123.

2009: “Human marionettes: From announced death to silent acceptance of a world that is dying”, Literature and Psychoanalysis, Imstituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, pages 181 – 184.

2010«Η διμέτωπη ταυτότητα του Γιαννούλη Χαλεπά», Διεπιστημονικό περιοδικό Ελελεύ, εκδόσεις Τόπος, τχ. 5, σελ. 128 – 140.

2013: «Μεταμορφώσεις της Αφροδίτης: Από το λόγο στην εικόνα»,  Τέχνη και διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: Εκκινώντας από την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον, https://fagottobooks.gr/el/944-34_978-960-7260-51-2.html, σελ. 143 - 169

2014: «Η περιπέτεια της λαϊκής ζωγραφικής» Συλλογικός τόμος Ελληνική λαϊκή παράδοση: Από το παρελθόν στο μέλλον, εκδόσεις Αλέξανδρος, σελ. 137 – 145.

2017:  «Τέχνη και μνήμη: Αναπαραστάσεις του νεκρού (;) σώματος», Το Σώμα ως Τόπος Δημιουργίας Κοινωνικών Νοημάτων: 
Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και στις Επιστήμες Υγείας
, εκδόσεις Οκτώ, σελ. 387 – 398.

2018: “Art and Philosophy: Intercommunicating through the Looking Glass of Death”, 3rd International Interdisciplinary Conference Taboo - Transgression - Transcendence in Art & Science fagottobooks.gr

2018: "Η «Κοιμωμένη» χωρίς μεταφυσική", περιοδικό Το δέντρο, τχ. 220-221, σελ. 35-38.

2019: "Μεταμορφώνοντας τον Νάρκισσο: Από τον εικαστικό λόγο στον φωτογραφικό φακό'', περιοδικό Φωτογράφος, αφιέρωμα Φωτογραφία και ζωγραφική, τχ. 18, σελ. 96-99.