ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δείτε εδώ