ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.