ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ορισμός επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης διευθυντή του Τομέα Πολιτισμού Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.