ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS ΑΚ. ΕΤΟΣ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ τις αιτήσεις να τις στέλνετε  στο andvag@uoa.gr

VIDEO-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html (το πρώτο videoπάνω δεξιά). Το link είναι

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/video/Erasmus_spoydes_2024-2025__9__.mp4

 

 - στο κανάλι του ΕΚΠΑ στο youtube (ΕΚΠΑ NKUA): 
https://youtu.be/CAL8HgVEbhk?si=iRludIklfCu2Evne