ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 29/2

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απεργίας της ΠΟΣΔΕΠ οι εξετάσεις της 27ης Φεβρουαρίου μεταφέρονται για τις 29/2.

Θα ενημερωθείτε για λεπτομέρειες από τους διδάσκοντες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ