ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν.4957/2022 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε (ΔΗΜΟΣΙΟ?

Δείτε την  προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ