ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ

Δείτε τα Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με Κ.Ε. 20546 εδώ