ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν.4957/2022 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε την αίτηση εδώ.